De participatiewet onder het vergrootglas

De participatiewet onder het vergrootglas
foto RTV Seaport / Chris Hoppenbrouwer

Lokaal FNV IJmond organiseerde op maandag 11 juni een Ronde Tafel over de Partipatiewet. Deelnemers hier aan waren zowel ervaringsdeskundigen (mensen uit de praktijk) als politici uit de IJmondgemeenten. De agenda had 2 onderwerpen, te weten de afbouw van de WSW arbeidsplaatsen(denk aan de vroegere Sociale Werkplaats) en het onderwerp werkervaring en tegenprestatie voor werkzoekenden. Het was (is) een heel breed onderwerp en alras werden er voorbeelden naar voren gebracht waardoor de ervaringen van de zaal in een ander licht kwamen te staan dan de bestuurders achter de tafel. De zaal wees op de tekortkomingen van de wet en de druk die op werkzoekenden wordt uitgeoefend om werk te aanvaarden en door de bestuurders op de complexiteit van de wet en de krimpende financiering door Den Haag en het goed functioneren van IJmond Werkt als uitvoerende instantie. Op deze avond kwamen de verschillen in de belevingswereld van beide partijen duidelijk boven tafel.