Provincie steunt vier verkeersprojecten

Provincie steunt vier verkeersprojecten
© google streetview / RTV Seaport

De provincie Noord-Holland investeert voor ruim € 14 miljoen in projecten die de verkeersveiligheid verbeteren. Vier daarvan  bevinden zich in Velsen.

De Brederoodseweg zit nu in de inspraakprocedure. Er zijn in totaal vier varianten waar bewoners uit kunnen kiezen qua inrichting, de weg zelf wordt 30 km per uur met fietsstroken van asfalt. Verwachte start werkzaamheden aan het einde van 2018 of begin 2019. Bijdrage provincie: € 545.000.

De Spaarnestraat/Merwedestraat zit nu ook in de inspraakprocedure. De werkzaamheden starten begin 2019. Bijdrage provincie: € 687.500.

Het Pleiadenplantsoen (noordelijk deel) wordt ingericht voor max 30 km/uur met een veilige schoolomgeving. Het project komt deze zomer in de inspraak. De werkzaamheden starten begin 2019. Bijdrage provincie: € 184.250

De inspraak voor het project Kennemerplein / van Poptaplantsoen begint half juni en de geplande start van de realisatie is februari 2019. De basis van het project is het completeren van de centrumring van IJmuiden. Hiervoor krijgen het Kennemerplein en het van Poptaplantsoen een andere inrichting en wordt er een doorsteek gemaakt door het plantsoen tussen de Homburgstraat en de Julianakade. Bijdrage provincie: € 398.750