Nieuwe Digitale Sociale Kaart IJmond.

Nieuwe Digitale Sociale Kaart  IJmond.

De drie IJmondgemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen hebben gewerkt aan een nieuwe gebruiksvriendelijke website voor inwoners en professionals van de IJmond. De website geeft informatie over organisaties op het terrein van wonen, welzijn en zorg, jeugd en gezin en werk en inkomen. Kortom: het Sociaal Domein.

Organisaties in het Sociaal Domein
Op de nieuwe website kunnen inwoners van Beverwijk, Heemskerk of Velsen zelfstandig hun weg vinden naar organisaties in het Sociaal Domein. Men vindt er bijvoorbeeld informatie over zorg en ondersteuning, opvoeding en gezin, gezond blijven of wonen en huishouden. Op de bijhorende Sociale Kaart staan organisaties die hulp, zorg en advies bieden in de gemeente en de regio. Of die actief zijn in de wijk, met activiteiten, sport en ontmoeting. Van fysiotherapeut tot verzorgingshuis, van damclub tot dagactiviteitencentrum en van loopbaancoach tot opvoeddeskundige.

Eigen website voor elke gemeente
De drie IJmondgemeentes hebben ieder een eigen website, www.Beverwijkwijzer.nl, www.Heemskerkwijzer.nl en www.Velsenwijzer.nl. De websites hebben dezelfde uitstraling met kleine inhoudelijke verschillen. De websites gaan vrijdag 17 mei 2018 online.