Formatie Velsen vordert

Formatie Velsen vordert
FOTO : RTV Seaport / Ron Pichel

Donderdag 10 mei werd door de beoogde collegepartijen benut om te praten over een eerste opzet van het collegeprogramma en de beoogde portefeuilleverdeling. Leidraad in de collegevorming blijft
daarbij het proces van het raadsakkoord en het rapport van de informateur.

Besloten is dat de maatschappelijke opgaven en doelen in het raadsakkoord leidend zijn voor de uitwerking van het collegeprogramma. Zodra die bekend zijn zullen de kandidaat-wethouders in duo’s de opgaven uitwerken in een globaal uitvoeringsprogramma. Verder gaan de partijen via het burgerpanel onderzoeken hoe inwoners de komende jaren betrokken willen worden.

Bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties worden vlak na de installatie van het nieuwe college uitgenodigd voor een ‘rondetafel-gesprek’. De uitkomsten van deze raadplegingen zal het nieuwe
college gebruiken bij het completeren en eventueel aanpassen van het collegeprogramma. Daarna wordt het collegeprogramma vastgesteld.

Diepstraten: ‘Zich met ziel en zaligheid willen inzetten voor Velsen en haar inwoners, ondernemers en organisaties; dat is waar de kandidaat-wethouders voor staan.’
De komende weken worden door de collegepartijen goed benut om, op basis van het beoogde raadsakkoord, af te spreken hoe die inzet eruit gaat zien.