Raadsplein 26 april in zeven interviews

Raadsplein 26 april in zeven interviews
Foto RTV Seaport / Peter Denkema

Donderdag 26 april was de eerste vergadering van de nieuwe gemeenteraad. Het draaide direct uit op een pittig debat, een amendement en besluitvorming over het beoogde raadsakkoord.

Vooraf waren er enkele insprekers over hele andere onderwerpen: het inperken van de losloopgebieden voor honden en het afsluiten van de (fiets)route over de sluizen.

Zie hieronder de door Raadsplein TV afgenomen interviews, klik hier voor de integrale uitzending en zie ook het artikel Raadsakkoord lijkt brug te ver.

Twee insprekers over het inperken van de hondenlosloopgebieden:

Inspreker Han van Spanje over de door de Fietsersbond gewenste compensatie voor afsluiten van de fietsroute over de sluizen:

VVD-Fractievoorzitter Bas Koppes over het debat en het amendement tegen het raadsvoorstel van Velsen Lokaal om te komen tot raadsakkoord:

SP-fractievoorzitter Robert van Koten licht toe waarom hij als enige niet-coalitiepartij het voorstel om te komen tot een raadsakkoord ondersteunt:

Leen de Winter (ChristenUnie) legt uit waarom hij zo’n moeite heeft met de gekozen werkwijze om te komen tot een raadsakkoord en coalitievorming:

Informateur Nathanael Korf (Velsen Lokaal) over zijn teleurstelling dat vier partijen geen zitting willen nemen in de werkgroep voor het raadsakkoord:

Formateur en wethouderskandidaat Bram Diepstraten (Velsen Lokaal) over het vervolg van de coalitievorming:

%d bloggers liken dit: