Raadsbreed akkoord lijkt brug te ver

Raadsbreed akkoord lijkt brug te ver
Foto RTV Seaport / Gertjan Huijbens

In de gemeenteraad is donderdag een pittig debat gevoerd over de coalitievorming. D66, CDA en Forza, drie partijen die door Velsen Lokaal niet voor het college zijn gevraagd, dienden zelfs een amendement in.

Dit amendement richtte zich op het door Velsen Lokaal voorgestelde raadsbrede akkoord, dat deze partij met alle andere partijen in de raad wil afsluiten en dat de basis voor het coalitieprogramma moet vormen. De drie genoemde partijen en ChristenUnie hadden veel bedenkingen en vroegen zich af waarom Velsen Lokaal dan nu al voor een coalitie met LGV, VVD, GroenLinks en PvdA heeft gekozen.

‘Het gaat dus vooral om de klik die er blijkbaar is tussen bepaalde partijen en niet over inhoudelijke breekpunten’, constateerden Henk Wijkhuisen (D66) en Robert te Beest (CDA). Dat kwam hen weer op kritiek te staan van onder andere Iskandar Situmpul (GroenLinks) en Leo Kwant (LGV). ‘U bent blijkbaar bang voor deze bestuurlijke vernieuwing.’

Samen met de andere coalitiegenoten wezen op de meer constructieve houding van de SP, die als enige niet-coalitiepartij wel de voordelen van een raadsakkoord ziet. ‘Daarmee krijgen we de kans om voor ons belangrijke punten in het collegeprogramma te zetten’, aldus SP-fractievoorzitter Robert van Koten.

Ook het voorgestelde krappe tijdspad (eind mei) en het onvoldoende betrekken van de inwoners aan de voorkant van het proces waren voor de indieners van het amendement belangrijke knelpunten.

Het raadsvoorstel van Velsen Lokaal behelsde een werkgroep met leden van alle tien partijen, die het raadsakkoord gaan opstellen. Voor de ChristenUnie is het feit dat er nu al een beoogde coalitie en wethouderskandidaten zijn genoemd, een valse start van dit proces. ‘Die coalitie zou pas na het raadsakkoord en de voorgestelde burgerparticipatie moeten worden gevormd’, reageerde CU-voorman Leen de Winter. ‘Bent u bereid om deze stap terug te doen?’

Na een fel debat werd het amendement verworpen en het raadsvoorstel aangenomen. D66, CDA, Forza en ChristenUnie willen echter niet deelnemen aan de werkgroep. Daarmee lijkt het raadsbrede akkoord toch een brug te ver en dreigt het uit te lopen op een veredeld coalitieakkoord.

Zie ook de interviews die Raadsplein TV donderdagavond heeft afgenomen.