Raad is verdeeld over raadsakkoord

Raad is verdeeld over raadsakkoord
Foto RTV Seaport / Gertjan Huijbens

In de gemeenteraad is donderdag een pittig debat gevoerd over het proces van coalitievorming.

Velsen Lokaal wil met alle partijen een raadsbreed akkoord afsluiten, dat de basis voor het coalitieprogramma moet vormen. D66, CDA, Forza en ChristenUnie hadden veel bedenkingen tegen deze vernieuwende aanpak en vroegen zich af waarom Velsen Lokaal dan nu al voor een coalitie met LGV, VVD, GroenLinks en PvdA heeft gekozen.

Ook het voorgestelde krappe tijdspad (eind mei) en het onvoldoende betrekken van de inwoners aan de voorkant van het proces waren voor de vier tegenstribbelende partijen belangrijke knelpunten.

Na een fel debat werd het raadsvoorstel van Velsen Lokaal aangenomen. Naast de vijf coalitiepartijen stemde ook SP voor. Tegenstemmers D66, CDA, Forza en ChristenUnie gaven vervolgens aan geen zitting te willen nemen in de werkgroep die het beoogde raadsakkoord gaat voorbereiden.

De live-uitzending en de door Raadsplein TV afgenomen interviews zijn binnenkort op onze zender terug te zien. Zie voor een uitgebreider verslag ook www.rtvseaport.nl