Raad donderdagavond op RTV Seaport

Raad donderdagavond op RTV Seaport

Veel live-tv, donderdag vanuit het stadhuis Velsen. Want na de lintjesregen ’s morgens, is er ’s avonds een raadsvergadering. Het team van Raadsplein TV begint om 19:20 uur met een voorbeschouwing en neemt tussendoor en na afloop interviews af.

Na de raadsessies van twee weken geleden, is het donderdagavond de eerste vergadering waarin de nieuwe raad beslissingen kan nemen. Veel besluiten staan er echter nog niet op de agenda.

Naast een onderwerp als het besluit om een Milieu-Effect-Rapportage (MER) te verplichten bij het nieuwe bestemmingsplan voor het bedrijventerrein Velsen-Noord, gaat het vooral over de voortgang van de coalitievorming. Het rapport van het informatieproces wordt besproken alsmede het voorstel om deze periode te komen tot een raadsbreed gedragen akkoord, dat als uitgangspunt dient voor een coalitieakkoord.

Zie voor de agenda en alle stukken www.velsen.nl (bestuur en organisatie).

 

neemt. (meer info volgt)

 

%d bloggers liken dit: