Schooldirecteur Nelie Groen vertrekt uit Velsen

Schooldirecteur Nelie Groen vertrekt uit Velsen
Foto: Dunamare

Directeur Nelie Groen van het Technisch College, Maritiem College en Tender College ruilt het komend schooljaar haar baan in voor die van rector van het Haarlemse Coornhert Lyceum.

Nelie Groen, die zes jaar geleden kwam voor Ruud Porck, heeft het Vmbo, het technisch onderwijs en haar scholen in Velsen en de regio goed op de kaart gezet. Hiervoor was zij directievoorzitter bij het ROC van Amsterdam. Zowel op het gebied van onderwijsontwikkeling als op het gebied van personeelsbeleid heeft zij langjarige ervaring opgedaan.

Voor de scholen waar Nelie weg gaat, komt haar vertrek in een spannende periode. Het technisch vmbo maakt een snelle ontwikkeling door gericht op actueel technisch onderwijs dat bestendig is voor de toekomst. Dit vraagt om sterke samenwerking met andere vmbo-richtingen. Dunamare Onderwijsgroep, waar zowel haar huidige scholen als haar toekomstige school deel van uitmaken, beraadt zich op een goede opvolging.