Leden participatieraad benoemd

Leden participatieraad benoemd

In februari hebben de drie IJmond-gemeenten campagne gevoerd om betrokken inwoners te vinden voor een lokale participatieraad. In alle drie gemeenten hebben veel inwoners op de oproep gereageerd. Dinsdag hebben de drie colleges de voorgedragen kandidaten benoemd.
Wat doet de participatieraad?
De participatieraad is een groep vrijwilligers die samen met de gemeente gaat nadenken over manieren om inwoners te betrekken bij sociale vraagstukken. En dat vervolgens ook in de praktijk brengen. Wat is bijvoorbeeld de beste vorm om met cliënten te praten over hun ervaringen? Hoe komen we in contact met moeilijk bereikbare doelgroepen, bijvoorbeeld mensen met een taalachterstand? Hoe betrekken we kinderen en jongeren bij vraagstukken die voor hen belangrijk zijn? Hoe kunnen we inwoners en belangenbehartigers met goede ideeën een grotere rol geven? De gemeenten willen goed gebruik maken van ideeën, adviezen en initiatieven van inwoners. De participatieraad ondersteunt daarbij.