Gemaal ir. Wouda onder stoom

Gemaal ir. Wouda onder stoom
© RTV Seaport / Chris Hoppenbrouwer

Het ir. Wouda stoomgemaal staat in Lemmer en staat op de lijst van het Werelderfgoed.

Het is ontworpen en gebouwd in 1920 door ir. Wouda. Het is nu in bezit van het Friese waterschap Wetterskipfryslan. Dit waterschap heeft meerdere gemalen die normaal het waterpeil op de juiste hoogte houden. Wouda komt in actie wanneer er overvloedige neerslag is. Vroeger werd het gemaal met kolen gestookt. Hierdoor moest er 24 uur kolen per etmaal met een kruiwagen naar binnen gebracht worden en de kolenas weer naar buiten. Het waterschap heeft een kleine bemanning voor het gemaal in dienst maar heel veel vrijwilligers die bezoekers rondleiden met veel kennis van zaken. Tijdens de drie draaidagen waren er veel bezoekers en dankzij het waterschap en de vele sponsoren konden ze voor een laag prijsje naar binnen.