Nieuwe raad start donderdag met sessies

Nieuwe raad start donderdag met sessies
Nieuwe raad (PR-foto)

Donderdagavond kan de nieuw gekozen gemeenteraad voor de eerste keer serieus aan de bak. Dan zijn er vier sessievergaderingen, vooral over ruimtelijke ordening. Raadsplein TV is er live bij, de uitzending via RTV Seaport start om 19:20 uur.

Voorafgaande aan de sessies is er dan een interview met informateur Nathanael Korf van Velsen Lokaal. Inmiddels heeft hij alle partijen gesproken en voordat de formatiefase begint, wil hij komende dinsdag 17 april om 18:30 uur in een openbare bijeenkomst alle geïnteresseerde inwoners bijpraten en raadplegen. Raadsplein TV zendt ook deze bijeenkomst rechtstreeks uit.

De eerste sessie van donderdag is een vervolg op de sessie van 8 februari over het plan om bij de Brederoodse weg in Santpoort-Zuid drie nieuwe villa’s te bouwen. Vanwege de vele insprekers was de tijd de vorige keer te kort en is de behandeling over de verkiezingen getild. In afwachting van een nieuwe coalitie zal demissionair wethouder Vennik dit nog voor zijn rekening nemen.

De tweede sessie is ook een pikante: hierin gaat het over de plannen van de gemeente voor vier appartementsgebouwen ten zuidoosten van Driehuis. De provincie staat dit bouwen in het groen echter niet toe.

De andere twee sessies betreffen het startdocument voor het nieuwe bestemmingsplan
Bedrijventerreinen Velsen-Noord en HVC-zaken, waarvan de gemeente Velsen mede-aandeelhouder is. Vanaf 19:20 uur te zien via Ziggo kanaal 40 en de livestream op www.rtvseaport.nl. Zie voor de agenda en stukken www.velsen.nl