Antiterrorisme-oefening bij IJmuiden

Antiterrorisme-oefening bij IJmuiden
© RTV Seaport / Dennis Gouda

Samen met militaire en civiele partners, zoals kustwacht en politie, hield de marine dinsdag 10 april voor de kust van IJmuiden en op het Noordzeekanaal een grote antiterrorisme-oefening. De verschillende organisaties testten hierbij de onderlinge communicatie en coördinatie.

Met deze zo realistisch mogelijke nabootsing kregen deelnemers de kans om naast de eigen vaardigheden ook de onderlinge samenwerking te beoefenen.

Zo werd een gekaapt passagiersschip ontzet door de Dienst Speciale Interventies (DSI) en werd een einde gemaakt aan de gijzeling van een olieplatform in de haven. Ook werd een vijandige speedboot op het Noordzeekanaal onderschept.

Tijdens Port Defender 2018 wordt er tussen 9 en 12 april in de omgeving van de Vissershaven en de IJmondhaven in IJmuiden, de Amerikahaven in Amsterdam en op het Marine Etablissement Amsterdam gebruik gemaakt van helikopters, figuranten en oefenmunitie. De verschillende deelnemers aan de oefening proberen de overlast voor omwonenden en omringende bedrijven zoveel mogelijk te beperken. Toch valt geluidshinder niet uit te sluiten.

In alle delen van Nederland staat de Koninklijke Marine 24 uur per dag paraat met antiterrorisme eenheden van het Korps Mariniers, schepen van de wacht, havenbeschermingseenheden, de Defensie Duikgroep (DDG) en diverse andere eenheden om de nationale veiligheid te waarborgen.