Terrorismebestrijdingsoefening in havens

Terrorismebestrijdingsoefening in havens
FOTO Cornelis Douwes

De Koninklijke Marine beoefent nationale taken tijdens de grootschalige oefening Port Defender 2018. De vierdaagse terrorismebestrijdingsoefening begint op maandag 9 april en omvat vele facetten van terrorismebestrijding in combinatie met havenbescherming. 

Samen met militaire en civiele partners, zoals Kustwacht en politie, oefent de marine in de havengebieden van Amsterdam en IJmuiden, het Noordzeekanaal en op open zee. De uitdagende oefenscenario’s zijn zeer divers. Zowel op zee als in de havengebieden is er tijdens de oefening sprake van een verhoogde terroristische dreiging. Zo wordt een gekaapt passagiersschip ontzet door de Dienst Speciale Interventies (DSI) en wordt een einde gemaakt aan de gijzeling van een olieplatform in de haven. Ook wordt een vijandige speedboot op het Noordzeekanaal onderschept en vindt er een interventieoperatie plaats waarbij gijzelaars in gebouwen in Amsterdam worden ontzet. Tussen 9 en 12 april wordt in de omgeving van de Vissershaven en de IJmondhaven gebruik gemaakt van helikopters, figuranten en oefenmunitie. De verschillende deelnemers aan de oefening proberen de overlast voor omwonenden en omringende bedrijven zoveel mogelijk te beperken. Toch valt geluidshinder niet uit te sluiten.