Stijging CO2-uitstoot door asbest

Stijging CO2-uitstoot door asbest
Foto: Tata Steel

In de rapportage van de Europese Commissie over de CO2-uitstoot in 2017 wordt vermeld dat de uitstoot van CO2 bij Tata Steel in IJmuiden 10% hoger was dan het jaar ervoor. De reden daarvoor is dat een deel van het gas van de Staalfabriek in 2017 niet kon worden afgevangen om naar de Nuon centrale te worden getransporteerd (waar het gas in stroom wordt omgezet). De gashouder waarin het gas wordt opgeslagen kon namelijk een deel van het jaar niet worden gebruikt toen bleek dat er tijdens werkzaamheden met door asbest verontreinigd straalgrit was gewerkt. De installatie moest daardoor eerst worden gesaneerd en bleef daardoor langer dan gepland buiten gebruik.