Sluisroute vanaf 16 april jaar dicht

Sluisroute vanaf 16 april jaar dicht
© RTV Seaport / Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat sluit met het oog op de veiligheid vanaf 16 april voor een jaar de route over het sluizencomplex in IJmuiden af voor al het doorgaand verkeer. Aanleiding zijn gewijzigde inzichten rond de bouw van de deurkassen van de nieuwe zeesluis. Door de aard van de werkzaamheden en de grote hoeveelheid werkverkeer, kan het verkeer de locatie tussen Middensluis en Noordersluis de komende periode niet veilig passeren.

Fietsers en bromfietsers kunnen de pont nemen. Het autoverkeer wordt omgeleid via de Velsertunnel. Verkeer moet rekening houden met extra reistijd. De woningen aan de zuidkant van het sluizencomplex én het SHIP en de woonboten aan de noordkant blijven bereikbaar. Aanleiding is een aanpassing van de bouwfasering door aannemersconsortium OpenIJ. Zo worden de wanden van de deurkassen nu eerst volledig opgebouwd, alvorens te worden afgezonken.

Om die reden gaat het werk aan de deurkassen de komende periode flink de hoogte in naar uiteindelijk +20 NAP. Tegelijkertijd gaat het werk de diepte in met het afgraven van de bouwkuip van de drempel naar -20 NAP. Ook wordt het sluizencomplex tussen de Midden- en de Noordersluis op waterkerende hoogte gebracht van +8,85 NAP.