Nuttige dialoog over kansen in onderwijs

Nuttige dialoog over kansen in onderwijs
© RTV Seaport / Ron Pichel

In de IJmond doen we het zo slecht nog niet, vooral omdat hier goed wordt samengewerkt. Dat was een belangrijke conclusie van de bijeenkomst over (on)gelijke kansen in het onderwijs, maandagmiddag in het Rabobank IJmond stadion van Telstar in Velsen-Zuid.

Met zo’n zeventig aanwezigen, enerzijds werkzaam in het primair en voortgezet onderwijs, bij ondersteunende instanties en bij gemeentes en anderzijds bestaande uit kandidaat-raadsleden van politieke partijen uit de drie IJmond-gemeenten, was de opkomst zowel qua omvang als diversiteit zeer behoorlijk. Voorafgaande aan de bijeenkomst namen de meesten eerst een kijkje bij het leercentrum van Playing for Success, het speelse naschoolse programma dat Telstar Thuis in de Wijk in samenwerking met het onderwijs en met steun van subsidies en fondsen organiseert.

Tijdens de daaropvolgende dialoog tussen een panel en de vele betrokkenen, deskundigen en politici in de zaal, werden met name Playing for Success en het thuismentorprogramma School’s cool genoemd als prima voorbeelden van samenwerkingsprojecten die de kansen voor kwetsbare leerlingen vergroten. De WOW-factor van het stadion en de Telstarspelers, die ook bij de programma’s worden betrokken, werken hierbij nog eens versterkend.

Daarnaast werd een aantal knelpunten besproken, zoals de wachtlijsten bij de jeugdzorg en het onnodig duwen van ouders op hun kinderen om maar vooral naar een zo hoog mogelijke opleiding te gaan. Waarom toch blijven hameren op het niveau van de opleiding, terwijl elk kind unieke kwaliteiten heeft? Bovendien hebben we juist in de IJmond vooral veel vakmensen nodig, die met hun ambacht en in de techniek een heel goede boterham kunnen verdienen.

Tussendoor en na afloop was er volop gelegenheid om informeel met elkaar van gedachten te wisselen. En dat was minstens zo’n grote opbrengst van de middag, die immers stond in het teken van samenwerking van alle partijen om de kansen van alle leerlingen in de IJmond te vergroten.

 

%d bloggers liken dit: