Tata Steel blijft zelfstandig

Tata Steel blijft zelfstandig
© RTV Seaport / PR

De afgelopen maanden heeft er constructief overleg plaatsgevonden tussen de Directie van Tata Steel Nederland en het moederbedrijf Tata Steel Ltd. over de voorgestelde joint-venture tussen Tata Steel Europe en thyssenkrupp AG.

IJmuiden blijft bestaan als een geïntegreerde site en waardeketen, met een volwaardige R&D-afdeling en een substantiële vertegenwoordiging van alle verschillende (support) functies. Het hoofdkantoor van de R&D-afdeling van de nieuwe joint-venture wordt in IJmuiden gevestigd. De huidige governance structuur van Tata Steel Nederland wordt gecontinueerd. Dat betekent een eigenstandige directie en een onafhankelijke Raad van Commissarissen, die voor 50% uit interne en voor 50% uit externe leden bestaat.

Gegarandeerd is dat Tata Steel Nederland 80% tot  120% van de afschrijvingen kan investeren, waarbij een gemiddelde van 100% wordt nagestreefd in een periode van tussen de vijf en zeven jaar. Dat betekent dat de continuïteit van de investeringen van Tata Steel Nederland is gewaarborgd.

Tata Steel Nederland houdt een schone balans en wordt niet gevraagd garant te staan voor schulden in de voorgenomen joint venture. Dit resultaat is tot stand gekomen door intensief en constructief overleg met India, met medewerking van CEO Hans Fischer, en heeft de volledige steun van de Raad van Commissarissen van Tata Steel Nederland.