Vergunning voor windmolenpark Spuisluis

Vergunning voor windmolenpark Spuisluis
RTV Seaport / PR

De provincie Noord-Holland heeft de vergunning verleend voor windpark Spuisluis in IJmuiden. Initiatiefnemers Eneco en Windpark IJmond bv kunnen nu verdere voorbereidingen treffen voor de bouw van het park.

Gedeputeerde Duurzaamheid Jack Van der Hoek: Met windpark Spuisluis geven we ook invulling aan de uitdrukkelijke wens van een groot aantal gemeenten, waaronder Velsen, om windenergie op te wekken in het Noordzeekanaalgebied. De afgelopen jaren is er veel discussie geweest over de regels van de provincie Noord-Holland voor het mogelijk maken van wind op land. Ik vind het belangrijk te concluderen dat de regels windenergie in Noord-Holland niet onmogelijk hebben gemaakt. Over een paar jaar staan er tientallen nieuwe windmolens die duurzame energie leveren.”
Windpark Spuisluis bestaat uit zes windturbines. De windmolens komen op de landtong bij de Spuisluis en op de landtong ‘Velserkom’, parallel aan het Noordzeekanaal en gedeeltelijk aan de Noordersluisweg in de gemeente Velsen. De windturbines worden tussen de 117 en 120 meter hoog en de rotor krijgt een diameter tussen 114 en 117 meter. De zes turbines gaan ongeveer 75.000 MWh aan elektriciteit opleveren. Het windpark levert daarmee voldoende energie op om 90% van de wonin­gen in de gemeente Velsen van elektriciteit te voorzien. De beschikking, de aanvraag en de bijbehorende stukken liggen van 1 maart 2018 tot en met 11 april 2018 digitaal ter inzage op www.noord-holland.nl/actueel/terinzageleggingen.