Muziektent Santpoort liefst 14 juni open

Muziektent Santpoort liefst 14 juni open
FOTO Aart Aarts Fonds

Initiatiefneemster Margaret Schuijlenburg spreekt namens de familie Aarts de wens uit dat de Muziektent op het Dorpsplein Santpoort wat haar betreft op 14 juni 2018 feestelijk moet worden geopend. “Op die dag zou Aart Aarts 60 zijn geworden. Het zou toch geweldig zijn als er op dat moment, geheel naar de levensinstelling van Aart, een muziekpodium voor algemeen gebruik in Santpoort in gebruik wordt genomen?”

Aart Aarts zette zich jarenlang in als vrijwilliger voor diverse verenigingen. Na zijn overlijden in december 2013 nam de familie het initiatief om geld in te zamelen voor een project waarvan alle Santpoorters gebruik kunnen maken. De familie kwam met het idee om een Muziektent in het dorp neer te zetten die voor allerlei Santpoortse evenementen kan worden ingezet, zoals intocht van Sinterklaas, huldigingen van topsporters, kerst-samenzang en optredens van de lokale kunst- cultuur- en muziekverenigingen.

Speciaal voor dit doel werd een bankrekening geopend voor mensen die dit idee ondersteunen. Ook de Gemeente Velsen stelde 5.000 euro beschikbaar om dit bewonersinitiatief te ondersteunen. Daarnaast werd door de Gemeente Velsen een plaats aangewezen waar dit podium gebouwd mag worden. Gekozen is voor de noordzijde van het Broekbergerplein.

Inmiddels worden de plannen steeds concreter en zijn de Santpoorters Peter van Duijn (architect) en Casper de Jong (Dameca Bouwtechniek) in overleg met de welstandscommissie en fors eind op weg om tot een definitief ontwerp te komen.
Schuijlenburg laat weten dat er inmiddels net genoeg geld is gedoneerd door vrienden, relaties en gemeente om de materialen te bekostigen. “Maar om het werk versneld uit te voeren, kunnen we nog wel wat euro’s gebruiken. Iedereen die dat wil kan alsnog een vrijwillige bijdrage storten op IBAN NL 97 RABO 0320287653 tnv A. Aarts”.