Popfestival in heuvels van Spaarnwoude?

Popfestival in heuvels van Spaarnwoude?
Foto: Flickr/Robbert Michel

De gemeente Velsen wil onderzoeken of er een popfestival van maximaal drie dagen kan worden georganiseerd in de heuvels van Spaarnwoude, onder andere bekend van Dance Valley. Dit blijkt uit het ontwerpbestemmingsplan, dat aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.

Op 25 februari 2016 besloot de gemeenteraad in te stemmen met de Discussienotitie Evenementen in Spaarnwoude. In deze notitie zijn uitgangspunten geformuleerd voor een beperkte uitbreiding van het aantal evenementen in Spaarnwoude.

Het recreatieschap wilde twee popconcerten per jaar toestaan voor 70.000 personen op het zogenaamde benedenveld. Dit bleek ruimtelijk gezien niet haalbaar. Hiervoor in de plaats wil het college onderzoeken of er in de omliggende heuvels een extra evenement kan komen van maximaal drie dagen voor 45.000 bezoekers. Het college heeft besloten dit plan voor te leggen aan haar overlegpartners, zoals onder andere de provincie en de omliggende gemeenten.

Een andere wijziging in het ontwerpbestemmingsplan ten opzichte van de discussienotitie betreft de locatie De Ven. Hier is in 2016 een proef gehouden waaruit is gebleken dat evenementen op deze locatie aanvaardbaar zijn mits er voldoende aandacht wordt besteed aan de bereikbaarheid van bedrijven in de directe omgeving. Daarom wil het college toestemming geven voor maximaal acht evenementen per jaar bij De Ven.