Lezing archeologie in Engelmunduskerk

Lezing archeologie in Engelmunduskerk

In het kader van de culturele reeks ‘Engelmundus en meer’ vertelt André Numan a.s. zondag 19 november in de Engelmunduskerk in Oud-Velsen alles over de archeologische vondsten die in de vorige eeuw in en rond de kerk zijn gedaan.

In zijn lezing, die om 15.00 uur begint, gaat Numan ook in op de vraag of Willem van Brederode en Hillegonda van Voorne in de kerk begraven zijn.

André Numan was van 1972 tot 2014 werkzaam als hoofd archeologische velddienst en conservator bij het Amsterdams Archeologisch Centrum van de Universiteit van Amsterdam. Hij is bovendien al 43 jaar lid van de Archeologische Werkgroep Haarlem.

In de wintermaanden wordt in de Engelmunduskerk in Oud-Velsen op een aantal zondagmiddagen een culturele evenementen georganiseerd. Het programma is gevarieerd: Concerten in diverse genres, lezingen, toneel en zo meer. Na afloop is er gelegenheid om na praten.

Vanaf 14.30 uur is de kerk open. De entree bedraagt € 10,00 p.p., inclusief een drankje. Kaarten via www.engelmunduskerkoudvelsen.nl