Raad bespreekt vanavond begroting 2018

Raad bespreekt vanavond begroting 2018
Foto: RTV Seaport

De gemeenteraad bespreekt vanavond  in een openbare sessie de begroting voor 2018. Raadsplein TV is er vanaf 19:20 live bij, de vergadering begint om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis aan Plein 45.

In de Begroting staat wat de gemeente Velsen in het nieuwe jaar wil bereiken en hoeveel dat kost. Dit is gebaseerd op de Perspectiefnota 2017, die in juli door de gemeenteraad is vastgesteld. In de Perspectiefnota staan de ambities van Velsen voor de toekomst, net als in de Visie op Velsen 2025 en de daaraan gekoppelde Strategische Agenda. De ambities van Velsen op het gebied van de economie, welzijn, bereikbaarheid, recreatie en woongenot blijven onverminderd van kracht.

In de sessie van vanavond geven de raadsfracties een eerste oordeel. Voorafgaand krijgen inwoners van Velsen de gelegenheid om in te spreken. Insprekers kunnen zich tot 12 uur aanmelden via griffie@velsen.nl of 0255-567502 met vermelding van het onderwerp, naam, telefoon en e-mailadres.

Op 9 november stellen de raadsleden de begroting vast, nadat zij eerst hebben gedebatteerd over de speerpunten voor 2018 en gediscussieerd over de ingediende moties en amendementen.

Meer informatie, de agenda en bijbehorende stukken kunt u vinden op www.velsen.nl/gemeenteraad en op begroting.velsen.nl De uitzending is te zien op Ziggo-kanaal 40 van RTV Seaport of via deze website.