Boeren Burgers en Buitenlui thema Monumentendag

Boeren Burgers en Buitenlui thema Monumentendag
RTV Seaport / PR

Ook Velsen viert de Open Monumentendag op zaterdag 9 september 2017. De dag staat in het teken van het landelijke thema ‘Boeren, Burgers en Buitenlui’. Diverse monumenten in Velsen zijn open en gratis toegankelijk. Het is dé kans om een plek te bezoeken waar je normaal niet zo snel komt, of om mee te doen aan een eenmalige activiteit.

Het thema is ontleend aan de eeuwenoude uitroep waarmee de stads- of dorpsomroeper de aandacht van de bewoners van stad en land trok. Ook rondtrekkende mensen zonder vaste woonplaats kwamen op de lokroep af.
Behalve dat er diverse monumenten te bezoeken zijn verzorgt Pieter Rings om 11.00, 13.30 en 15.30 uur een rondleiding door het gemeentehuis. Via www.velsen.nl/opengemeentehuis kunt u zich aanmelden. Ook in het Dorp Velsen vinden om 12.00 en 15.00 uur een rondleiding plaatst; start bij de Engelmunduskerk.

In de brochure ‘Boeren, Burgers en Buitenlui’ staan de activiteiten en de openstellingen vermeld. Deze is gratis af te halen bij boekhandel Bredero in Santpoort-Noord, boekhandel The Read Shop, het gemeentehuis en de bibliotheken in IJmuiden en Velserbroek. Ook vindt u meer informatie op www.openmonumentendag.nl