Wijziging verkeerssituatie Waterloolaan-Zeeweg

Wijziging verkeerssituatie Waterloolaan-Zeeweg
© Foto RTV Seaport/Ton van Steijn
Op de plaats waar de Zeeweg, Waterloolaan en de Minister van Houtenlaan in Velsen elkaar kruisen is een nieuwe rotonde aangelegd. Deze rotonde is onlangs geopend. Doorgaand verkeer, vanaf de rotonde richting de Zeeweg is nog niet mogelijk vanwege wegwerkzaamheden. Naar verwachting zijn deze werkzaamheden begin september klaar. Dit betekent voor de weggebruiker dat er een nieuwe verkeerssituatie ontstaat mede door de busbaan die vlakbij deze rotonde de Zeeweg kruist. 
Om dit duidelijk te maken voor de weggebruiker is een aantal aanpassingen gedaan.
 De passage van de busbaan was in eerste instantie beveiligd met driekleurige verkeerslichten  (rood, geel, groen). De provincie Noord-Holland vindt dat een voorrangssituatie zonder verkeerslichten (rotonde) vlak na een kruispunt met verkeerslichten (busbaan) onduidelijk is voor het autoverkeer. Om het voor automobilisten duidelijker te maken dat de verkeerslichten niet ook direct voorrang geven op de rotonde, heeft de provincie Noord-Holland deze lichten laten  vervangen door tweekleurige verkeerslichten (rood en geel). Doordat er geen groen licht wordt getoond, wordt niet het idee gewekt dat automobilisten ook met voorrang over de rotonde kunnen rijden. Daarnaast is het geplande zebrapad niet aangelegd, dit  om de afstand tussen de busbaan en de rotonde te vergroten. Voor de fietsers blijven de driekleurige verkeerslichten overigens wel bestaan.
 De provincie Noord-Holland heeft het beheer over deze verkeerslichten en is bevoegd om deze te wijzigen. De gemeente Velsen begrijpt dat de situatie om een heroverweging vroeg, maar kijkt hier anders tegenaan. Er heeft echter zorgvuldige afweging plaatsgevonden met experts binnen en buiten de organisatie en het standpunt van de provincie is dat een situatie waarbij autoverkeer groen licht krijgt en direct daarna voorrang moet verlenen geen veilige oplossing is. Bij een vergelijkbare situatie in Haarlemmermeer zijn met succes tweekleurige lichten (rood en geel) toegepast.