Forse toename aantal inwoners NZKG

Forse toename aantal inwoners NZKG

De bevolking in het Noordzeekanaalgebied groeit van 1,1 miljoen inwoners in 2017 naar circa 1,35 miljoen in 2040. Dit is een groei van 243.000 inwoners. Vooral in en rondom Amsterdam neemt de bevolking fors toe.

Dit laat de provinciale bevolkingsprognose 2017-2040 van de provincie Noord-Holland zien, op basis van de verwachte demografische ontwikkelingen. De totale bevolking in Noord-Holland groeit van 2,8 miljoen inwoners in 2017 naar bijna 3,2 miljoen in 2040. Ruim de helft van deze groei wordt verwacht in het Noordzeekanaalgebied (NZKG).

Tot 2040 groeit de IJmond met ongeveer 8.000 inwoners en 5.000 huishoudens. Beverwijk is in de IJmond de gemeente met de hoogste groei. Deze forse bevolkingstoename betekent ook een grote woningbouwopgave. De woningbehoefte in het Noordzeekanaalgebied neemt toe van 556.500 woningen in 2017 naar bijna 670.000 woningen in 2040. Een toename van circa 115.000 woningen.