RaadsessiesTV LIVE 13 juli 2017

RaadsessiesTV LIVE 13 juli 2017

Een paar bewogen sessies, donderdag 13 juli j.l. in de gemeenteraad van Velsen. Zo ging het over Skaeve Huse en over de toekomst van BRAK! én dat van het Pieter Vermeulenmuseum. Bij beide sessies waren diverse insprekers. Dat gold ook voor de sessie over het bestemmingsplan Santpoort-Noord, waar het halve dorp was uitgelopen om een horecaondernemer te ondersteunen.

Daarnaast waren er nog vier andere sessies, onder andere over het kadeterrein Grote Hout en de Woonvisie 2025.  Kijk hier naar onze integrale uitzending, inclusief interviews en commentaren.