Raad 6 juli samengevat in interviews

Raad 6 juli samengevat in interviews

Op donderdag 6 juli was er een extra lange raadsvergadering, die ‘s middags begon met de algemene beschouwingen en ‘s avonds verder ging met de besluitvorming over de Perspectiefnota 2017, inclusief de amendementen en moties die de verschillende fracties hadden ingediend.

Raadsplein TV maakte een integrale uitzending. Hieronder staan een aantal losse interviews met fractievoorzitters en wethouders, die samen een samenvatting vormen van een van de belangrijkste raadsvergaderingen van het jaar.

Jeroen Verwoort (VVD Velsen) vooraf over het doel en verloop van de deze raadsvergadering en zijn algemene beschouwing:

Bram Diepstraten (Velsen Lokaal) over de algemene beschouwingen, de Perspectiefnota, zijn inbreng en de afwezigheid van één fractievoorzitter:

Annekee Eggermont (CDA Velsen) over haar beschouwing en speerpunten, zoals aandacht voor de denkkracht van kinderen en de slechte staat van sportpark de Elta in Santpoort-Zuid:

Sander  Scholts (Forza IJmond) over zijn afwezigheid bij de algemene beschouwingen en Robert van Koten (SP Velsen) over de Perspectiefnota:

Iskandar Sitompul (GroenLinks) over de moties over het uitlichten van het monumentale gemeentehuis die hij wel of niet ondersteunt:

Leen de Winter (ChristenUnie) over zijn moties voor een Velserpad en een Boom van Saamhorigheid op Plein 45:

Henk Wijkhuisen (D66 Velsen) over zijn kijk op de moties, het verloop van de vergadering en de Perspectiefnota 2017:

Wethouder Annette Baerveldt (D66 Velsen) reageert op de moties over sportpark de Elta van SV Terrasvogels in Santpoort-Zuid en Buitensport Calisthenics:

Wethouder Arjen Verkaik (VVD Velsen) reageert direct na afloop van de raadsvergadering, waarin ‘zijn’ Perspectiefnota met waardering van de raad is vastgesteld: