Hoe verder met de IJmond samenwerking?

Hoe verder met de IJmond samenwerking?

Hoe verder met de samenwerking tussen de drie gemeentes in de IJmond? Over deze vraag heeft de zogenaamde regiegroep zich vorige week gebogen. Aanleiding was de verdeeldheid in de drie gemeenteraden van Beverwijk, Heemskerk en Velsen. Met name de raad in Heemskerk heeft op de rem getrapt.

De regiegroep IJmond Samenwerking, die bestaat uit een afvaardiging van vier raadsleden en de burgemeesters van de drie IJmond-gemeenten, blijft echter optimistisch en constateert dat er ook veel overeenkomsten zitten in de drie genomen besluiten. Zij hecht er aan om die overeenkomsten nu als uitgangspunt te nemen voor de volgende stappen in het samenwerkingsproces.

Het plan is de drie gemeenteraden in oktober een besluit te laten nemen over de nadere uitwerking van de punten waar al overeenstemming over bestaat. Daarnaast wil de regiegroep de raden van Beverwijk en Velsen een ‘pluspakket’ aanbieden, dat bestaat uit het uitvoeren van een onderzoek naar de effecten van het niet realiseren van een gemeentelijke herindeling of fusie. In Heemskerk is juist veel weerstand tegen zo’n onderzoek. Zie ook www.ijmondsamenwerking.nl

%d bloggers liken dit: