RaadspleinTV LIVE 6 juli 2017

RaadspleinTV LIVE 6 juli 2017

In de extra lange raadsvergadering van donderdag 6 juli stond de behandeling van de Perspectiefnota centraal, het belangrijkste beleidsstuk van het jaar waarop in de herfst de begroting voor 2018 wordt gebaseerd.
De marathon-vergadering begon ‘s middags met de algemene beschouwingen per fractie. ‘s Avonds ging het verder met debat en stemming over twee amendementen, de Perspectiefnota zelf en tien ingediende moties.
Raadsplein TV was er live bij, gaf tussendoor commentaar en nam tijdens de vele schorsingen interviews af.