Raad stelt Perspectiefnota 2017 vast

Raad stelt Perspectiefnota 2017 vast
Gemeentehuis Velsen uitgelicht

De gemeenteraad heeft donderdag ingestemd met de Perspectiefnota 2017. De fracties hadden veel waardering voor de inhoud van het stuk en zijn blij dat Velsen financieel gezond is en kan investeren in impulsprojecten die de gemeente op meerdere gebieden versterken.

De drie amendementen en tien moties die door de fracties waren ingediend, of ze het haalden of niet, deden weinig tot geen afbreuk aan het door het college voorgestelde beleid.

Of het moet de aangenomen motie van diverse partijen zijn, dat sportpark de Elta van SV Terrasvogels in Santpoort-Zuid ingrijpend moet worden verbeterd. Dit doorkruist volgens de wethouder het participatietraject en sportaccommodatienota, die na de zomer verschijnt en waarin een zorgvuldige afweging van diverse mogelijke investeringen wordt gemaakt.

Een amendement van VVD Velsen om het plan te schrappen om het monumentale stadhuis van Velsen in de schijnwerpers te zetten, haalde het niet. Wel werd vervolgens een amendement aangenomen, dat stelde dat het uitlichten van het rijksmonument van architect Dudok energie-neutraal dient te gebeuren.

De stemmen staakten bij het voorstel van LGV om een rechtstreeks fietspad tussen IJmuiden aan Zee en Bloemendaal aan te leggen. Een motie voor het Velser(wandel)pad van CU haalde het net wel, omdat één raadslid per ongeluk verkeerd stemde.

Meer over de raadsvergadering van 6 juli volgt, ook in de vorm van een aantal door Raadsplein TV afgenomen interviews met raadsleden en wethouders.