BRAK dreigt voortijdig te stranden

BRAK dreigt voortijdig te stranden

De komst van het Kust en Informatiecentrum BRAK, dat moet verschijnen in de nieuwe wijk IJmuiden aan Zee, is allerminst zeker. Dat bleek tijdens een raadssessie op woensdag 21 juni, waarin de raadsleden kritische vragen stelden aan de wethouder.

Knelpunten zijn het uitblijven van mede-financiers en de positie van het Pieter Vermeulen Museum, dat volgens de plannen op zal gaan in BRAK. Voorafgaande aan de sessie zei Nathanael Korf van Velsen Lokaal er voor onze camera het volgende over:

In de sessie die volgde, was het de bedoeling dat de raadsleden werden voorbereid op de volgende stap op weg naar de realisatie van BRAK, zodat daarover in de raad van 6 juli het besluit kon worden genomen. In plaats daarvan is nu afgesproken dat er een nieuwe sessie komt over BRAK. Leen de Winter van ChristenUnie gaf na afloop zijn uitleg en commentaar: