RaadsessiesTV LIVE – 21 juni 2017

RaadsessiesTV LIVE – 21 juni 2017

Op woensdag 21 juni én donderdag 22 juni waren er raadsessies. Op donderdagavond was er één lange raadsbrede sessie over de Perspectiefnota, op woensdagavond stonden er maar liefst zes sessies op de agenda. Die gingen over het bestemmingsplan Duingebied, het initiatief van stichting Schoolwerkplaats voor een nieuwe vorm van basisonderwijs, de voortgang van het Kust- en Informatiecentrum SHIP, het winkelfonds Velsen, het plan voor een landhuis in de Biezen in Santpoort-Noord en de jaarstukken 2016.

Raadsplein TV zond beide avonden live uit en nam interviews af. Zie hier de integrale uitzending van woensdag 21 juni: