Techport krijgt een opleidingscentrum

Techport krijgt een opleidingscentrum
Intentieverklaring Techport getekend

Vrijdagmiddag hebben de Gemeente Velsen, ROC Nova College en Tata Steel in het SHIP-gebouw bij de sluizen een intentieovereenkomst getekend om te komen tot Techport Centre.

Daarmee krijgt de netwerkorganisatie Techport een daadwerkelijk opleidings- en innovatiecentrum, waarin het Nova College, Tata Steel, andere opleiders en ondernemers uit de omgeving hun krachten bundelen om zo de aantrekkingskracht van de maak-, onderhouds- en procesindustrie in de IJmond te vergroten voor nieuw personeel en studenten.

De maak- en onderhoudsindustrie is van groot belang voor de economische ontwikkeling in de metropool Amsterdam. Deze industrie heeft de komende jaren hoogwaardige vakmannen en vrouwen nodig op alle opleidingsniveaus. Zonder extra inspanning blijft technisch talent schaars. Met Techport Centre slaan overheden, bedrijfsleven en onderwijs de handen ineen om jongeren en volwassenen op te leiden in de techniek en innovatie bij bedrijfsleven te stimuleren. Tata Steel Academy, de voormalige Hoogovenbedrijfsschool die komend jaar 80 jaar bestaat, wordt een integraal onderdeel van Techport Centre.

Voor de gemeente Velsen is Techport Centre een van de zogenoemde impulsprojecten van haar Visie 2025, waarvoor ruim een miljoen euro is uitgetrokken. Ervaring in andere regio’s laat zien dat een actieve rol van de lokale overheid onontbeerlijk is.

In Techport Centre komt tevens een Innovation Warehouse waar innovaties en nieuwe technologieën zoals robotisering, sensoring, duurzaamheid en advanced analytics worden opgenomen. Ook biedt het ruimte voor ondernemerschap: er komen plekken voor startende en groeiende bedrijven. Eind dit jaar willen de partners duidelijk hebben of en waar het centrum daadwerkelijk gebouwd kan worden.