Jaarstukken en Perspectiefnota in raad

Jaarstukken en Perspectiefnota in raad

Het gaat goed met de financiën van de gemeente Velsen. 2016 is afgesloten met een positief resultaat van 3,4 miljoen en de komende jaren is er financiële ruimte voor een aantal belangrijke impulsprojecten, terwijl de reserves op peil blijven.

Dat blijkt uit het interview met wethouder Arjen Verkaik (zie Uitzending Gemist) over de jaarrekening 2016 en de Perspectiefnota 2017, voorafgaande aan de behandeling van deze twee belangrijke stukken door de gemeenteraad.

Komende woensdagavond 21 juni worden in een raadsessie de jaarrekening en het jaarverslag 2016 besproken, gevolgd door een raadsbrede sessie op donderdagavond 22 juni over de Perspectiefnota. RTV Seaport zal beide avonden vanaf 19:20 uur live uitzenden.

De jaarrekening en het jaarverslag betreffen de (financiële) verslaglegging van het afgelopen jaar en zijn daarmee een terugblik. De Perspectiefnota (voorheen de Voorjaarsnota) is juist een vooruitblik: hierin staan in hoofdlijnen de plannen en de bijbehorende kosten voor de komende vier jaar. Op basis van de Perspectiefnota stelt de raad in november de begroting 2018 vast.

Na deze twee sessies zijn er twee weken later, op 5 en 6 juli, twee raadsvergaderingen, waarin de raad de jaarstukken en de Perspectiefnota al dan niet met amendementen en moties vast stelt.