Ingrijpende reorganisatie bibliotheek

Ingrijpende reorganisatie bibliotheek

De eerder dit jaar in gang gezette koerswijziging van de bibliotheek heeft grote impact op de interne organisatie. Eind april is duidelijk geworden wie past binnen de bibliotheek nieuwe stijl. Volgens directeur Tjeerd de Kort zijn het voor alle betrokkenen lastige beslissingen.

In navolging van de wet Wsob (Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen) uit 2015 wordt de bibliotheek een aanbieder van informatievoorziening en cultuur. De functieprofielen vragen een andere deskundigheid van de medewerkers. Samen werken met organisaties in het sociaal domein, onderwijs en culturele instellingen staan daarbij hoog op de agenda.

Een aantal medewerkers ’vloeit af’. Ook bereikte een groep de pensioengerechtigde leeftijd of omdat het tijdelijke contract afloopt. In totaal vertrekt twee derde van de huidige 33 medewerkers, onder wie enkele leden van het managementteam. De directeur blijft. De vakbonden zijn akkoord met het sociaal plan.