Discussie in Dorpskerk 27 mei

Discussie in Dorpskerk 27 mei
Dorpskerk

Op zaterdag 27 mei zal er om 15.00 uur een middag zijn in de ontmoetingsruimte bij de Santpoortse Dorpskerk over de huidige discussie rond ‘voltooid leven’.

In de afgelopen tijd komt het gesprek daarover op gang onder meer door de aandacht daarvoor in de politiek. Het gaat dan om mensen die hulp wensen bij zelfdoding als ze het gevoel hebben dat verder leven geen zin meer heeft. Er komen heel wat vragen naar boven: wanneer is ons leven voltooid? Wie bepaalt dat eigenlijk? Mag je er dan toch een eind aan laten maken als het echt niet meer gaat? Wat zijn de verschillen tussen de huidige euthanasiepraktijk en de door sommigen gewenste mogelijkheid om je leven humaan te laten beëindigen als je het gevoel hebt dat het genoeg geweest is? Welke rol spelen artsen en geestelijke verzorgers daar (nog) bij? De middag zal worden ingeleid door Aart Mak, die zich door ervaringen in zijn werk grondig heeft verdiept in deze materie.