Webcam oeverzwaluwen bij Tata Steel

Webcam oeverzwaluwen bij Tata Steel
Eigen foto Tata Steel

Vanaf 22 mei is via de website van Tata Steel een kolonie zeldzame oeverzwaluwen te volgen. Die zijn nu druk bezig met het graven van nestgangen. Het bedrijf heeft twee webcams geplaatst, die het aan- en afvliegen van de oeverzwaluwen live laten zien.

Over een tijdje leggen de camera’s, die op zonenergie werken, ook het uitvliegen van de jonge vogels vast. Ook konijnen en andere dieren zijn via de webcam te zien. Er zijn veel bijzondere natuurwaarden op het terrein van Tata Steel waar te nemen. Samen met natuurbeheerder PWN werkt Tata Steel aan het vergroten van de biodiversiteit op het terrein en in de omliggende natuurgebieden.

De oeverzwaluwen nestelden zich er vijf jaar geleden. Het terrein in Velsen-Noord en Beverwijk herbergt natte duinvalleien, kruidenrijk grasland. Bijzondere soorten zijn de zandhagedis, rugstreeppad, nachtegaal, de sprinkhaanzanger, de argusvlinder en zeldzame orchideeën als hondskruid en de moeraswesporchis plus een mossoort die nergens anders in Nederland voorkomt: het kalkpurpersteeltje. Kijk op: www.tatasteel.nl/natuurwebcam

%d bloggers liken dit: