Verstuiving belemmert fietsers in duin

Verstuiving belemmert fietsers in duin
Zand hoopt zich op.

Verstuiving van het duin maakt een deel van het fietspad bij het Nieuw Kattendel niet begaanbaar voor fietsers. Om ongewenste situaties te voorkomen creëert PWN in overleg met de Fietsersbond een oplossing door het zand te helpen bij het ‘oversteken’ van het fietspad.

Zodra het zand na ongeveer twee weken gestabiliseerd is, wordt het fietspad met behulp van betonplaten opnieuw aangelegd. De werkzaamheden starten komende week. Na de zomer wordt gekeken hoe deze tijdelijke oplossing gewerkt heeft. Door de verstuiving krijgen de natuurlijke flora en fauna de ruimte en wordt een eeuwenoud landschap weer in ere hersteld.

Nieuw Kattendel ligt tussen Parnassia en de oude strandslag Kattendel, op 600m van Parnassia. Het ligt in het meest zuidelijke stuifgat. De zonering van het strand wordt door de gemeente Bloemendaal vooralsnog niet aangepast. Dat betekent dat het vanaf de nieuwe afgang verder lopen is naar het naaktstrand, ca. 500m richting Velsen, voorbij paal 59,5.