Gemeente handhaaft éénrichting ventweg

Gemeente handhaaft éénrichting ventweg
Ventweg Wijkerstraatweg Velsen-Noord.

Auto’s mogen maar in één richting over de ventweg bij de winkelgalerij op de Wijkerstraatweg rijden. Eerder meende het college er goed aan te doen een proef te doen om het autoverkeer er in beide richtingen overheen te sturen. Er volgde massaal protest.

Het viel namelijk niet in goede aarde bij het Wijkplatform en het overgrote deel van de bewoners van Velsen-Noord. Veel automobilisten trekken zich echter weinig aan van de rijrichting en dus moet er gehandhaafd worden. Dankzij dat rijgedrag neemt volgens de bewonersorganisatie de kans op ongelukken toe.

Augustus vorig jaar stelde het college een parkeerschijfzone (max 2 uur; maandag t/m zaterdag van 9 tot 20 uur) in op de ventweg, ter hoogte van de huisnummers 121 t/m 167a.