Begrotingsbehandeling 2017

Begrotingsbehandeling 2017

De begroting zelf, daar was weinig discussie over. Die werd door alle raadsleden goed ontvangen en unaniem aangenomen. Er waren wel een paar amendementen en moties. Daarbij ging het onder andere over het wel of niet differentiëren van de afvalstoffenheffing tussen een- en meerpersoonshuishoudens en over ontwikkelingen in het sociaal domein. Hoe de debatten hierover verliepen en welke amendementen en moties uiteindelijk werden aangenomen, is te zien in deze integrale herhaling van de raadsvergadering van 4 november 2016.

Vanaf volgende week donderdag 10 november gaat RTVSeaport de raadsessies ook Live uitzenden en integraal herhalen.