Inspraakdocument Verkeersstructuur IJmuiden centrum

Door burgemeester en wethouders is een inspraakdocument vrijgegeven over de toekomstige verkeersstructuur van het Centrum van IJmuiden. Voorgesteld wordt om het Van Poptaplantsoen onderdeel te maken van een ring om het centrum van IJmuiden, de bestaande blokkade voor autoverkeer bij het Oosterduinplein op te heffen en de Merwede- en Spaarnestraat deels tweerichtingsverkeer te maken.
De herinrichting van de Lange Nieuwstraat is in volle gang. Vervolgens zijn er weg- en rioolwerkzaamheden gepland op onder meer het Van Poptaplantsoen, het Kennemerplein, de Kennemerlaan, het Oosterduinplein, de Oosterduinweg en de Merwede- en Spaarnestraat. Tussen laatstgenoemde straten is ook een verkeersaantrekkende ontwikkeling gepland op de KPN-locaie. Voordat een ontwerp voor deze wegen uitgewerkt kan worden, moet eerst een keuze worden gemaakt over de gewenste verkeersstructuur in en rond het centrum van IJmuiden.
De inspraakprocedure loopt van 6 oktober t/m 18 november.