Reconstructie Lange Nieuwstraat: 4e fase van start

Reconstructie Lange Nieuwstraat: 4e fase van start

Op maandag 15 augustus 2016 is de vierde fase van de werkzaamheden op de Lange Nieuwstraat van start gegaan. Het gaat over het gedeelte tussen de Velserduinweg en Plein 1945.

Voor het winkelend publiek is een tijdelijk parkeerterrein aangelegd op het voormalige KPN terrein tussen de Merwedestraat en de Spaarnestraat. De parkeerplaatsen (Marktplein achter de HEMA en de tijdelijke parkeerplaats voormalig KPN-locatie) worden met bebording aangegeven.

De Lange Nieuwstraat wordt opnieuw bestraat. Gelijktijdig wordt de riolering vervangen en wordt over de gehele lengte een apart infiltratieriool aangelegd om wateroverlast bij hevige regenbuien te beperken.
Na de herinrichting heeft de Lange Nieuwstraat één nieuw wegprofiel met vrij liggende fietspaden, vanaf de rotonde Planetenweg tot de hoek Lange Nieuwstraat /Plein 1945. Hoewel hier door de Fietsersbond afgelopen kritiek op is geweest, moet dit de veiligheid voor fietsers verbeteren. Door het versmallen van de rijbaan neemt ook de snelheid van het wegverkeer af. Dit heeft een positief effect op de verkeersveiligheid en de leefbaarheid. Ook wordt het winkelgebied opgeknapt en komen er nieuwe voorzieningen voor de lijnbussen.

[gss type=”slideshow” ids=”18339,18340,18341,18342,18343″]