Ondertekening Stappenplan Telstar

Ondertekening Stappenplan Telstar
FOTO : RTV Seaport / Ron Pichel

Ondertekening Stappenplan betaald voetbalorganisatie Telstar voorafgaand de wedstrijd Telstar – Fortuna Sittard

In opdracht van het Ministerie van Veiligheid en Justitie heeft het auditteam Voetbal & Veiligheid bij alle ‘betaald voetbalorganisaties’ in Nederland vanaf 2012 een 0-meting en een 1-meting gehouden naar de veiligheid bij betaald voetbalclubs. De bevindingen uit de 1-meting van Telstar geven aanleiding tot extra aandacht en verbeteringen van een aantal zaken op het gebied van de fysieke infrastructuur van het stadion, denk aan zitplaatsen voor mindervaliden. Ook is er de aanbeveling om de veiligheidsorganisatie bij Telstar en de samenwerking tussen de convenantpartners beter te structureren.
De partners gegeven uiteraard gevolg aan de uitkomsten van het onderzoek. Inmiddels wordt aan een aantal van deze aanbevelingen invulling gegeven. Er is al een jaarlijkse evaluatie over het convenant ‘Betaald Voetbal Telstar’. Maar ook is er een maandelijks overleg tussen Gemeente, Politie en Telstar over komende wedstrijden ingevoerd. Per kwartaal wordt daar nu een bestuurlijk overleg aan toegevoegd, waarbij naast genoemde partners ook het OM aanschuift.

Overigens voldoet Telstar wat betreft veiligheid aan alle licentie-eisen van de KNVB en de vigerende wet- en regelgeving aangaande de veiligheid. Met dit stappenplan willen de convenantpartners het veiligheidsniveau bij voetbalwedstrijden structureel naar een hoger niveau tillen binnen de bestaande mogelijkheden.

[gss type=”slideshow” ids=”18272,18273″]