Hoe leefbaar is Noordzeekanaalgebied?

Hoe leefbaar is Noordzeekanaalgebied?
"GVB Pont 8" by Eriksw - Own work. Licensed under CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons

Meer dan elfduizend mensen, die wonen, werken of recreëren in het Noordzeekanaalgebied, ontvangen komende week een vragenlijst over de leefbaarheid van het Noordzeekanaalgebied. Op basis van de resultaten treft ‘het Bestuursplatform’ maatregelen om de leefbaarheid te verbeteren.

Iedereen die woont, werkt of recreëert in het Noordzeekanaalgebied kan meewerken aan het onderzoek en op de website www.leefbaarheid-nzkg.nl de vragenlijst invullen. Onder alle deelnemers worden twee prijzen verloot: een luxe rondvaart en een rondleiding over het Tata-Steel terrein.

Ruim tienduizend bewoners, 2.400 recreanten en 5000 bedrijven/medewerkers ontvangen de vragenlijst per post met een begeleidende brief. De resultaten van het onderzoek worden begin 2017 gepubliceerd op de website van het Projectbureau Noordzeekanaalgebied (www.noordzeekanaalgebied.nl).