‘Aandacht voor meldingen en klachten’

‘Aandacht voor meldingen en klachten’
Foto: Jaap Bakker

De registratie van meldingen en klachten, de werkwijze bij de afhandeling van bezwaren en het verbeteren van mogelijkheden voor sturing en controle door de raad vragen aandacht. Dit schrijft de rekenkamercommissie aan de gemeenteraad. Er wordt tevens gesproken over een aantal verbeteringen.

De rekenkamercommissie van de gemeente Velsen liet onderzoek doen naar de afhandeling van meldingen, klachten en bezwaren. Onderzoeksbureau I&O Research heeft dit gedaan. De algemene conclusies zijn: het algemene beeld is dat bij de afhandeling van meldingen, klachten en bezwaren de procedures en mogelijkheden voor het indienen voldoende duidelijk zijn voor burgers.

Niettemin komen uit het onderzoek enkele zaken naar voren die de aandacht vragen. Het betreft de registratie van meldingen en klachten, de werkwijze bij de afhandeling van bezwaren en het verbeteren van mogelijkheden voor sturing en controle door de raad. De raad spreekt er mogelijk in september over.