Spoedeisende hulp per patiënt verdubbelt

Spoedeisende hulp per patiënt verdubbelt

Personeel in het ziekenhuis wordt veel zwaarder belast dan in het verleden. Dit meldt de IJmuider Courant vandaag. Tien jaar terug, zo bericht journalist Friso Bos, werden gemiddeld 98 minuten per patiënt genoteerd. Dat is inmiddels opgeschroefd naar 173 minuten, richting een verdubbeling.

Het betreft hier de patiënten op de spoedeisende hulp (SEH) van het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk. De zorgbehoefte is bijna twee keer zo groot, zo stelt arts Hester Ticheler in de IJmuider Courant vast. “Het is een verschuiving die overal zichtbaar is”, aldus de specialiste.

Wat een rol speelt is de vergrijzing, zo blijkt uit het krantenartikel. “Iemand die binnenkomt met een gebroken heup blijkt bijvoorbeeld te zijn gevallen dor dat ze wankel ter been was als gevolg van een blaasontsteking”, zegt Ticheler. Het aantal patiënten op de spoedeisende hulp blijft gelijk meldt de krant, de zorgbehoefte stijgt.