Behandeling Perspectiefnota live op TV

Behandeling Perspectiefnota live op TV

Op donderdag 30 juni behandelt de gemeenteraad van Velsen de Perspectiefnota. In dit belangrijke document (voorheen de Voorjaarsnota) beschrijft het college de beleidsmatige en financiële ontwikkelingen voor 2017 die als kader dienen voor de nieuwe begroting. RTV Seaport zendt deze raadsvergadering live uit.

De eerder geplande raadsbrede sessie over de Perspectiefnota op 16 juni is komen te vervallen. De partijen houden hun algemene beschouwingen en geven hun op- en aanmerkingen nu tijdens de raadsvergadering, waarna er ruimte is voor debat en de besluitvorming plaats heeft.

De uitzending van Raadsplein TV begint op 30 juni om 19:20 uur met een voorbeschouwing. In de pauze en na afloop zijn er interviews en commentaren, waarin het verloop van de vergadering en de besluitvorming worden geduid en toegelicht.

Daarnaast vergadert de raad deze maand ook op twee woensdagavonden. Op 15 juni zijn er vier sessievergaderingen; over de Woningwet en Woonvisie, het Beeldkwaliteitsplan Spaarnwoude, de jaarstukken 2015 en financiële stukken van diverse gemeenschappelijke regelingen. Op 29 juni is er een extra raadsvergadering met besluitvorming over tal van onderwerpen. Raadsplein TV is ook bij deze twee avonden aanwezig en zal hiervan reportages maken, die in de dagen daarna worden uitgezonden.

Zie de website www.raad.velsen.nl voor de agenda’s, de stukken en meer informatie over de vergaderingen. De uitzendingen van Raadsplein TV zijn te zien op Ziggokanaal 40 en op de website www.rtvseaport.nl Op deze website zijn alle uitzendingen en reportages ook op ieder gewenst moment terug te zien via Uitzending Gemist.