Behandeling Perspectiefnota live op TV

Behandeling Perspectiefnota live op TV

Op donderdag 30 juni behandelt de gemeenteraad van Velsen de Perspectiefnota. In dit belangrijke document (voorheen de Voorjaarsnota) beschrijft het college de beleidsmatige en financiële ontwikkelingen voor 2017 die als kader dienen voor de nieuwe begroting. RTV Seaport zendt deze raadsvergadering live uit.

De eerder geplande raadsbrede sessie over de Perspectiefnota op 16 juni is komen te vervallen. De partijen houden hun algemene beschouwingen en geven hun op- en aanmerkingen nu tijdens de raadsvergadering, waarna er ruimte is voor debat en de besluitvorming plaats heeft.

De uitzending van Raadsplein TV begint op 30 juni om 19:20 uur met een voorbeschouwing. In de pauze en na afloop zijn er interviews en commentaren, waarin het verloop van de vergadering en de besluitvorming worden geduid en toegelicht.