Gevonden bunker onder slopershamer

Gevonden bunker onder slopershamer
De bunker is inmiddels aan het zicht onttrokken. Foto: Jaap Bakker

Omdat er naar verluidt geen sprake is van archeologische waarde, wordt de bunker op de westelijke landtong van het Middensluiseiland gesloopt.

De vondst kwam boven water tijdens het speuren naar explosieven. Na metingen werd vastgesteld dat de bunker 5 meter breed, 5,5 meter hoog en 7 meter diep is. Het bouwwerk ligt ongeveer een halve meter onder het maaiveld. Zoals bekend is het sluizencomplex tussen Velsen-Noord en IJmuiden doelwit geweest van bombardementen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Er liggen naar verwachting nog veel niet geëxplodeerde exemplaren. Een gespecialiseerd bedrijf is door het aannemersconsortium OpenIJ, dat de nieuwe sluis bouwt, ingehuurd om de explosieven op te ruimen. Ook in de aangetroffen bunker is gezocht en voor zover bekend zijn daar geen bommen aangetroffen.